Onderzoek

Onderzoek

IntenZ werkt o.a. met de Yvonne Loekemeijer onderzoeksinstrumenten.

Dit is een methode voor ontwikkelingsgericht onderzoek, advies en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassen 

  • met autisme ( of vermoeden van autisme);
  • met een achterstand in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie, de emotionele ontwikkeling en/of de sociale ontwikkeling;
  • met een “onveilige” gehechtheid
  • die een (vecht)scheiding meemaken
  • die deel uitmaken van een pleeggezin
  • problemen in de sensorische informatieverwerking.

Door de Yvonne Loekemeijer onderzoeksinstrumenten leer je gedragingen die vaak als hardnekkig, vreemd of ongepast worden geïnterpreteerd, te herkennen als juiste stap in de ontwikkeling. Ook leer je hier gericht met de opvoeding of begeleiding op aan te sluiten.

Gehechtheid

De term “veilige hechting” wordt meestal gebruikt met betrekking tot de hechtingsband tussen opvoeder en kind. Volgens Yvonne Loekemeijer is de gehechtheidsontwikkeling meer dan alleen die veilige hechting. Yvonne Loekemeijer gaat ervan uit dat de gehechtheidsontwikkeling bestaat uit: de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. Deze drie gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sociale en emotionele ontwikkeling worden meestal in één adem genoemd, maar bij Yvonne Loekemeijer worden ook deze als aparte ontwikkelingsgebieden beschouwd.

Gehechtheid en autisme

Yvonne Loekemeijer gaat ervan uit dat iemand met autisme dezelfde opeenvolgende ontwikkelingsstappen van de gehechtheid doorloopt als iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, maar dat dit proces met een achterstand begint en veel langzamer verloopt dan gemiddeld.

Over het algemeen verwacht men dat iemand gedragingen laat zien die passen bij zijn kalenderleeftijd. Maar een kind, jongere of volwassene met autisme zal door de achterstand in de gehechtheidsontwikkeling gedragingen laten zien die vergelijkbaar zijn met die van (kleine) kinderen. Zijn gedragingen passen dan wel bij zijn eigen ontwikkeling, maar worden vaak niet als zodanig herkend. Daardoor worden ze gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd en wordt er niet op een juiste manier op aangesloten.

Bij autisme ontwikkelt de gehechtheid zich niet vanzelf. Alleen door met de opvoeding, ondersteuning en begeleiding aan te sluiten bij de ontwikkelingsstappen waar iemand zich in bevindt, kan zijn gehechtheidsontwikkeling voortgaan.

Yvonne Loekemeijer-gehechtheidsonderzoek

Met de onderzoeksinstrumenten van Yvonne Loekemeijer kan binnen het domein “Gehechtheid” worden onderzocht in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt binnen zijn gehechtheidsontwikkeling met betrekking tot:

  • de gerichtheid op de gehechtheidspersoon ( de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie): het verloop van het gehechtheidsproces met de gehechtheidspersonen en het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met deze personen.
  • de gerichtheid op zichzelf (de emotionele ontwikkeling): de mate van zelfregulatie en de ontwikkeling van de executieve functies en het zelfbeeld.
  • de gerichtheid op anderen (de sociale ontwikkeling): het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met anderen.

Op basis van de resultaten wordt geadviseerd hoe men in de opvoeding en begeleiding zodanig kan aansluiten, dat diegene zich vanuit zichzelf verder kan ontwikkelen. Ook kunnen de aanleiding van iemands gedragingen en de oorzaken van stress worden aangeduid. De anders en langzamer verlopende sensorische informatieverwerking heeft een grote invloed op het gehechtheidsproces en loopt als een rode draad door de
methode heen.

Lees en download hier de folders over de yvonne Loekemeyer instrumenten.

Op de website van Yvonne Loekemeijer leest u steeds de meest actuele informatie over deze methode.