Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding of opvoedingsondersteuning is hulp die je ondersteunt bij vragen of moeilijkheden in de thuissituatie. Het helpt u om (weer) de balans te vinden tussen zorg, opvoeden, werk en persoonlijke behoeftes.  De situaties kunnen variëren van opvoedings- en/of gedragsvragen tot zeer intensieve zorgvragen i.v.m. bijvoorbeeld een handicap.

IntenZ werkt vanuit een warme ondersteunende betrokkenheid die past bij de mogelijkheden, levenswijze en wensen van het betreffende gezin /ouder en kind. Er wordt gekeken en geluisterd naar de samenwerking van alle lagen van je mens-zijn: fysiek, mentaal, emotioneel, relationeel en spiritueel.

Een aantal voorbeelden waarbij gezinsbegeleiding ingezet word;

  • één van de gezinsleden heeft een handicap waardoor de balans vinden tussen zorg en opvoeding heel moeilijk is
  • het is moeilijk om dagstructuur aan te brengen of te vast te houden
  • jij en je partner zitten niet altijd op één lijn bij het opvoeden
  • door echtscheiding of overlijden staat het gezin onder extra druk.  Dat heeft een grote weerslag op de kinderen die daardoor gedrag laten zien dat vertelt dat ze niet lekker in hun vel zitten.
  • door een ernstige ziekte van één van de gezinsleden is het gezin ontwricht
  • je kind heeft ADD/ADHD/autisme. Welke invloed heeft dit op het kind en je gezin?
  • jij of je partner heeft autisme
  • je kind is hoogsensitief

Als ouder schipper je tussen het toestaan van autonomie van je kind en het vasthouden aan regels. Dat is lastig want je kind moet juist “stout” kunnen zijn om zelfvertrouwen te krijgen en uitdagingen aan te gaan.

Je hebt al van alles geprobeerd maar het gaat vaak ten koste van je geduld, de huisregels of juist de autonomie van je kind. Samen zoeken we naar oplossingen die passen in jullie situatie!

Coaching van ouders

Gezinsbegeleiding bestaat altijd uit twee elementen;

  • coaching van de volwassenen
  • coaching van het kind/ de jongere

Het coachen van de ouders is misschien wel het belangrijkste. Je kind groeit op in jullie gezin en is afhankelijk van zijn ouders. Je kan in de optiek van IntenZ een jong kind dan ook niet individueel behandelen. Jij hebt als ouder invloed op de ontwikkeling van je kind.  Een andere aanpak, houding of correctie van de ouders zorgt ervoor dat je kind anders gaat reageren waardoor er langzaam een verandering in het gedrag te zien is. Zo werk je aan een blijvende gedragsverandering.

Niet alleen ondersteunt IntenZ in de opvoeding, ook staan we voor je klaar als je te maken krijgt met verlies. Zoals bijvoorbeeld bij een scheiding, ziekte of overlijden. Op de pagina omgaan met verlies lees je hier meer over.

Coaching van het kind

Hoe jonger het kind, hoe meer afhankelijk het is van de ouders. Daarom coach ik kinderen zoveel mogelijk op de plek waarin en het tijdstip waarop de zorgvragen zich voordoen. Thuis, op school of in de avonduren. Soms is het fijn als het kind even uit de situatie gehaald wordt en in een andere rustige, veilige omgeving kan spelen en praten. Hiervoor gebruik ik mijn praktijkruimte. In deze ruimte kan dan zonder afleidende prikkels gespeeld en gecoached worden.