Visie van IntenZ

 

Mijn focus ligt op de gehechtheidsontwikkeling,de sociale ontwikkeling én de emotionele ontwikkeling. Dat is in mijn visie namelijk de basis van een voorspoedige ontwikkeling vol zelfvertrouwen en kansen. Ik ga ervanuit dat de basis van deze ontwikkelingsgebieden pas rond het twaalfde levensjaar geheel is aangelegd. Je hele verdere leven worden deze ontwikkelingsgebieden verder ontwikkeld en bijgesteld. Met de rijping van je hersenen groeit ook je begripsvermogen waardoor er nieuwe vragen ontstaan die voor gedragsverandering kunnen zorgen.

 

Voorbeeld

Zo zorgt een echtscheiding voor veel stress bij een kind waardoor je kind ander gedrag kan laten zien. .  Als de nieuwe situatie stabiel is zie je dat de stress en daarmee ook het andere gedrag van je kind weer afneemt. Rond zijn 12e levensjaar ontstaan de eerste verliefdheden. Je kind ervaart geweldig mooie gevoel. Toch kan hij hier onzeker van worden. Hij heeft in het verleden ervaren dat verliefdheid over kan gaan. Dat heeft hij tenslotte ook bij zijn ouders gezien en daar heeft hij heel veel pijn in ervaren. Dit kan hem angstig maken om relaties aan te gaan.

 

Gevoelswereld weer in balans

Gedragsproblemen zijn vaak te herleiden vanuit de gehechtheid, prikkelverwerking, sociale- én emotionele ontwikkeling. Met actieve coaching kunnen deze verminderd worden en is er weer groei mogelijk. De inbreng, normen en waarden van de omgeving, het kartakter en de invloed van andere gezinsleden spelen allemaal een rol. Opvoeden, ervaren en ontwikkelen is een samenspelen van veel factoren. Bewust kijken naar gedrag is dan ook bewust kijken naar de gevoelswereld. Samen die gevoelswereld (weer) in balans brengen is het mooiste wat er is!

 

Ik sta ingeschreven als (kinder)coach bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg onder nummer 6924. Deze instantie bewaakt de professionaliteit van de aangesloten leden binnen de beroepsgroep door regelmatige controles op bij- en herscholingen en visitaties.

Naam IntenZ

De kiem van het mens Zijn ligt bij het kind. Je ontwikkelt je en komt zo in aanraking met, én ervaart heel veel verschillende gevoelens. Als je die gevoelens intens kunt ervaren ( trots zijn op jezelf, blij, nieuwsgierig, zenuwachtig, verdrietig, boos enz enz) leer je ze kennen en kan je “groeien”. Dan kan je zijn wie je bent…….Inten(s)Z(ijn) !