Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Elk kind, elke ouder en elk gezin is anders. Gelukkig!

Zelfvertrouwen en je zelfbeeld groeit als je als kind (maar ook als volwassene)

 • gebeurtenissen in gang kunt zetten
 • een beetje tegendraads mag zijn
 • plezier krijgt in prestaties
 • grote mensen mag helpen
 • voldoende autonomie krijgt
 • zo nodig wordt geholpen
 • gelijkwaardig wordt behandeld

De omgeving waarin je opgroeit is daarom heel bepalend voor jouw ontwikkeling.

Het komt eropaan dat ouders schipperen tussen het toestaan van autonomie en het vasthouden aan eigen regels.

Regie over je eigen hoofd

Ieder persoon heeft zijn eigen denkstrategieën. Die denkstrategieën gebruik je bij het leren en alle andere mentale processen.

Die denkstrategieën hebben invloed op je hele leven. Je bent bang, voelt je nog steeds verdrietig of durft iets niet aan te gaan!

Hoe mooi zou het zijn als je leert om invloed uit te oefenen op je eigen denkstrategie, zodat je niet meer bang of verdrietig bent?!

Hoe mooi zou het zijn als je vol lef aan iets nieuws kan beginnen?!

Hoe mooi zou het zijn als je zonder alles weer opnieuw te beleven een traumatische ervaring kan afsluiten?

Dat kan je allemaal in een coachingstraject met behulp van de MatriXmethode leren!

 

IntenZ biedt coaching bij de volgende gebieden:

Kinderen:

 • vergroten van het zelfbeeld, zelfvertrouwen
 • vastlopen in de sociale- en/of emotionele ontwikkeling
 • verliesbegeleiding (ernstige ziekte, scheiding, overlijden)
 • bij autisme
 • trauma verwerking met behulp van de MatriX methode

Pubers:

 • vergroten van het zelfvertrouwen
 • vastlopen in de sociale- en/of emotionele ontwikkeling
 • verliesbegeleiding (ernstige ziekte, scheiding, overlijden)
 • bij autisme
 • trauma verwerking met behulp van de MatriX methode

volwassenen:

 • bij persoonlijke leerpunten gerelateerd aan het opvoeden/ de omgang met je kind(eren)
 • participeren in de samenleving
 • verliesbegeleiding (ernstige ziekte, scheiding, overlijden)
 • bij autisme
 • Trauma verwerking met behulp van de MatriX methode

Coaching is een groot begrip. IntenZ ziet coaching als een sturende wijze van begeleiden waarbij jouw wensen, jouw levensvisie, jouw mogelijkheden en jouw doel centraal staan. Vanuit mijn beroep als pedagoog en Coach én vanuit mijn opgedane levenservaring kan ik jou professioneel en invoelend coachen om jouw doelen te behalen.

IntenZ heeft geen kant en klaar programma. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt en zoek ik uit diverse methodes de activiteiten die bij jou passen en waarvan jij gaat groeien.