Tarieven / vergoedingen

Tarieven / vergoedingen

IntenZ heeft een raamwerkovereenkomst met alle Noord-Limburgse gemeenten ( met uitzondering van de gemeente Venlo) voor Jeugdwet en WMO. Dit betekent dat je via het wijk/gebiedsteam van uw gemeente een verwijzing naar IntenZ kunt vragen.

Daarnaast kan je ook via een PGB (Persoons Gebonden Budget) ondersteuning en begeleiding bij IntenZ aanvragen. 

Bij begeleiding vanuit PGB, Jeugdwet of WMO worden de door de gemeente vastgestelde tarieven gehanteerd.

Coaching en training worden niet door de zorgverzekeringen vergoed.

 

Jouw eigen investering voor het welzijn en de ontwikkeling van jou en je kind:

Intake gesprek gratis
uurtarief* € 70,-

* Het uurtarief is inclusief 21% BTW en wordt na elke sessie gefactureerd. Het maken van begeleidingsplannen en verslaglegging is in dit uurtarief verrekend. Deze worden dus niet apart in rekening gebracht!